Hakkımızda

MİSYON

Türkiye’de Türkiye’de tüketicilere iyi tercih hakkı ve değer sunabilmek için, yenilikçi ve sürdürülebilirlik anlayışı ile markaların etkin korunduğu bir ortam oluşturmak.

Marka ihlallerinin kamu, tüketici, üretici ve perakendeci üzerindeki olumsuz sonuçları hakkında farkındalık yaratmak ve önlenmesi konusunda gerekli aksiyonları almak.

 

HEDEFLER

  1. Türkiye’de Markaların sesi olabilmek
  2. Markaların ekonomi, yatırım, kalkınma ve tüketici için olan önemini yaygınlaştırmak (farkındalık)
  3. Marka hakları ihlallerinin önlenmesi
  4. Türkiye’de farklı sektörlerden bir çok marka ile marka alanında alınan kararlar için tartışma platformu olmak
  5. MKG grubunun belirlediği misyon ve ilkelere aykırı olabilecek uygulamalar konusunda paydaşlar ile ortak, açık ve şeffaf görüş ve öneriler oluşturmak