İlkelerimiz

 

Marka Koruma

Bir şirketin mal veya hizmetlerini rakiplerinden ayırmaya yarayan ticari markalar ülke ekonomisi ve kalkınması için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle ticari marka haklarının etkin şekilde korunması, sahte, kaçak ve korsan ürünler ile mücadele edilmesi ve ticari marka haklarının kullanımını kısıtlayan ve hatta tamamen engelleyen aşırı bazı düzenlemelerden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz.

 

Öngörülebilirlik

Daha fazla yatırım, ihracat ve teknoloji transferi için ön koşul güven ve istikrardır. Ticari marka, fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin şekilde korunması ise güven ve istikrar ortamının başlıca unsurlarındandır. Bu nedenle fikri mülkiyet hakları sisteminin sağlam bir temele sahip olması ve sürdürülebilir ekonomik sistem içerisinde yatırımcılara öngörülebilirlik sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

 

Marka Sorumluluğu

Ticari markalar tüketicilere bir ürün veya hizmetin kaynağının ne olduğu konusunda güvence vermektedir. Bu anlayış temelinde  tüketicinin haklarını koruyan, ona tercih yapma imkanı tanıyan bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği inancındayız.

 

Erişim

Markaların tüketiciye eşit ve etkin şekilde erişebilmesi gerektiğine ve tüketici ile marka arasındaki iletişim kanallarının açık olması gerektiği görüşündeyiz.

 

Katılımcılık

Marka haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin katılımcı, açık, danışma usulleri içerisinde yapılması gerektiğine inanıyoruz.

 

Ölçülülük

Ticari marka hakları ile ilgili düzenlemelerin ölçülülük, eşitlik ve serbest piyasa rekabet koşullarına zarar vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yerel ve uluslararası anlaşmalarla korunma altına alınan fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden aşırı düzenlemelerden kaçınılması gerektiği inancındayız.

 

Uygulanabilirlik

Ticari markaları ilgilendiren yasal düzenlemelerin tüm kuruluşlar için eşit şekilde uygulanabilir olması gerektiğine inanıyoruz.

 

İnovasyon

Inovasyon ekonomik gelişimin en önemli unsurlarından biridir.  Türkiye’de inovasyona yönelik yatırımların artması ve girişimciliğin teşvik edilmesi için  ticari marka, fikri ve sınai haklarının güvence altına alınması gerektiğine inanıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik

Markaların yaşam alanlarının sürekliliğin ve etkililiğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz.